Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 20-11-2023: Bộ Quốc phòng thông qua nội dung chuẩn bị tốt cho Hội nghị quân chính năm 2023

Nội dung chính: Bộ Quốc phòng thông qua nội dung chuẩn bị tốt cho Hội nghị quân chính năm 2023; Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh chủng Thông tin liên lạc; Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...
Tốc độ phát: 1x
top