Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 20-1: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp gỡ các chiến sĩ Lữ đoàn 144 hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Nội dung chính: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp gỡ các chiến sĩ Lữ đoàn 144 hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biển...
Tốc độ phát: 1x
top