Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 2-3: Phát huy cao tinh thần của tuổi trẻ toàn quân trong phong trào hiến máu năm 2024

Nội dung chính: Phát huy cao tinh thần của tuổi trẻ toàn quân trong phong trào hiến máu năm 2024; Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương 35 gương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu”...
Tốc độ phát: 1x
top