Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 16-8: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các học viện, nhà trường trong Quân đội

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 16-8 có những nội dung chính sau: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các học viện, nhà trường trong Quân đội; Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35- của Bộ Chính trị khóa XII...
Tốc độ phát: 1x
top