InfographicTiến độ 6 loại vaccine Việt Nam cấp phép đã về được bao nhiêu?

top