InfographicĐiều cần biết về Đội tuyển pháo thủ giỏi và "Khẩu đội súng cối"

Nội dung: TUẤN SƠN

Ảnh: TRỌNG HẢI

Đồ họa: TÔ NGỌC

top