Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Những sáng tạo mới ở Trung đoàn 82

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã thực sự đi sâu và trở thành nền nếp tại Trung đoàn 82, quân khu 2. Mỗi năm có hàng chục sáng kiến, sáng tạo mới được ra đời và đi thẳng vào thực tiễn công tác trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị.

Ý kiến bạn đọc ()

top