Thứ sáu, 27/01/2023 GMT+7

Bộ Quốc phòng khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Ngày 11-8, Đoàn khảo sát số 4 của Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (NQTW8) khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ý kiến bạn đọc ()

top