Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Xuân ấy Người về vùng mỏ

Mỏ than Đèo Nai (nay thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) là đơn vị đầu tiên, duy nhất của ngành than Việt Nam vinh dự được đón Bác Hồ về thăm vào ngày 30-3-1959.
top