Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Tết của những "sứ giả hòa bình" ở Cộng hòa Trung Phi

Ở nơi cách xa Việt Nam hơn 10 nghìn cây số, vẫn đang có lực lượng chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn đang làm nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Không khí Tết đang cận kề, với mỗi người con xa Tổ quốc những ngày này thật nhiều cảm xúc.
top