Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 30-11-1946 - Hai sắc lệnh lịch sử

Ngày 30-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 2 sắc lệnh 229/SL và 230/SL nhằm thống nhất sự chỉ huy của quân đội ta trong cả nước, phục vụ cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.
top