Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 26-11-1974: Cầu Thăng Long được xây dựng như thế nào?

Ngày 26-11: Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng ở Hà Nội được khởi công xây dựng; Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 83CT/TW về việc phát thẻ Đảng viên; Đảng Nhân dân Mông Cổ tuyên bố phế bỏ chế độ quân chủ, thành lập Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ...
top