Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Khơi nguồn năng lượng nội sinh

Xuân mới Nhâm Dần 2022 gõ cửa mỗi gia đình Việt Nam khi đất nước vừa đi qua một năm đầy khó khăn, thử thách, nhưng với nỗ lực đặc biệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã gặt hái nhiều thành công to lớn, khơi nguồn năng lượng nội sinh cho năm 2022.
top