Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Bài học quý từ hội thao phòng hóa

Hội thi phòng hóa toàn quân năm 2022 đã khép lại, thành công của Hội thi có ý nghĩa to lớn và sâu sắc trong công tác nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, ứng phó với các sự cố hóa chất độc, xạ đặc biệt là các đơn vị phòng hóa phổ thông ...

Ý kiến bạn đọc ()

top