LONGFORMChân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ
  • Chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ
  • Nội dung: Báo QĐND Điện tử
  • Ảnh: Tư liệu
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC - VĂN HƯNG - TUẤN LINH
top