LONGFORMChiến thắng Điện Biên Phủ: Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu

Chân dung
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong chiến dịch điện biên phủ
Anh hùng NGUYỄN NGỌC BẢO
Sinh năm: 1927
Quê quán: xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Được tuyên dương: 30-8-1995
Anh hùng TRẦN CAN
Sinh năm: 1931
Quê quán: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng DƯƠNG QUẢNG CHÂU
Sinh năm: 1929
Quê quán: xã Quảng Châu, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng BÙI ĐÌNH CƯ
Sinh năm: 1927
Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Được phong tặng: 31-8-1955
Anh hùng TÔ VĨNH DIỆN
Sinh năm: 1924
Quê quán: xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng HOÀNG KHẮC DƯỢC
Sinh năm: 1917
Quê quán: xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng LÊ VĂN DỴ
Sinh năm: 1926
Quê quán: xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Được tuyên dương: 8-7-2008
Anh hùng BẾ VĂN ĐÀN
Sinh năm: 1931
Quê quán: xã Quang Vinh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Được tuyên dương: 31-5-1955
Anh hùng PHAN ĐÌNH GIÓT
Sinh năm: 1922
Quê quán: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng ĐẶNG ĐÌNH HỒ
Sinh năm: 1925
Quê quán: xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng TRẦN ĐÌNH HÙNG
Sinh năm: 1931
Quê quán: xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng PHÙNG VĂN KHẦU
Sinh năm: 1930
Quê quán: xã Đức Hùng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Được phong tặng: 31-5-1955
Anh hùng TẠ QUỐC LUẬT
Sinh năm: 1925
Quê quán: xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Được tuyên dương: 16-12-2004
Anh hùng ĐINH VĂN MẪU
Sinh năm: 1924
Quê quán: xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng CHU VĂN MÙI
Sinh năm: 1928
Quê quán: xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Được phong tặng: 31-5-1955
Anh hùng HÀ VĂN NỌA
Sinh năm: 1928
Quê quán: xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Được tuyên dương: 16-12-2004
Anh hùng HOÀNG VĂN NÔ
Sinh năm: 1932
Quê quán: xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Được tuyên dương: 28-4-2000
Anh hùng ĐẶNG ĐỨC SONG
Sinh năm: 1934
Quê quán: xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng LƯU VIẾT THOẢNG
Sinh năm: 1926
Quê quán: xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Được tuyên dương: 7-5-1956
Anh hùng NGUYỄN VĂN THUẦN
Sinh năm: 1916
Quê quán: xã Cộng Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng LỘC VĂN TRỌNG
Sinh năm: 1905
Quê quán: xã Chi Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng PHAN TƯ
Sinh năm: 1931
Quê quán: xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Được tuyên dương: 31-8-1995
Anh hùng NGUYỄN VĂN TY
Sinh năm: 1931
Quê quán: xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng LÂM VIẾT HỮU
Sinh năm: 1926
Quê quán: xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Được phong tặng: 22-12-2009
Anh hùng CHU VĂN KHÂM
Sinh năm: 1925
Quê quán: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Được tuyên dương: 31-8-1955
Anh hùng NGUYỄN PHÚ XUYÊN KHUNG
Sinh năm: 1924
Quê quán: Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội
Được tuyên dương: 21-10-2014
Anh hùng NGUYỄN VĂN BẠCH
Sinh năm: 1924
Quê quán: xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Được tuyên dương: 23-2-2010
Anh hùng HOÀNG ĐĂNG VINH
Sinh năm: 1935
Quê quán: xã Tân Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Được phong tặng: 10-8-2015
Anh hùng TRỊNH VĂN HUYỀN
Sinh năm: 1930
Quê quán: làng Tràng Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Được phong tặng: 23-7-2014
Anh hùng TRẦN VĂN CAM
Sinh năm: 1936
Quê quán: xã Chí Kiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Được truy tặng: 23-7-2014
Anh hùng CAO XUÂN THỌ
Sinh năm: 1926
Quê quán: huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Được tuyên dương: 23-7-2014
Anh hùng NGUYỄN TIẾN THỤ
Sinh năm: 1934
Quê quán: Thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Được phong tặng: 23-7-2014