Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Tọa đàm “Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Ngày 13-4, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Ý kiến bạn đọc ()

top