Bán kết cuộc thi xe tăng hành tiến Army Games 2022

  • Nội dung: VĂN PHONG - KIỀU HƯNG - VŨ HÙNG
  • Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC