Những người “lính thép” luyện rèn

Đại đội Thiết giáp BRĐM-2 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 9 được thành lập ngày 28-6-2012. Gần 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phấn đấu học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thành tích đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện, rèn luyện và giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật.

Những ngày này, cùng với các đơn vị của Quân khu 9, những người “lính thép” ở Đại đội Thiết giáp BRĐM-2 cũng đang nỗ lực luyện rèn. Sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ được cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận qua một số hình ảnh:

Buổi huấn luyện nội dung động tác lên, xuống xe của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM-2.
Cán bộ, chiến sĩ chăm chú theo dõi khẩu lệnh của chỉ huy.
Khẩu lệnh vừa dứt, mỗi kíp xe gồm lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ nhanh chóng hiệp đồng, xử trí tình huống.
Động tác lên, xuống xe là một nội dung cơ bản, yêu cầu từng thành viên kíp xe phải thực hiện thật nhanh, mạnh, chuẩn xác.
Chuyên ngành thiết giáp có tính đặc thù riêng, do đó để thuần thục các động tác, các thành viên kíp xe phải luyện tập chăm chỉ.
Bài học này làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ huấn luyện những nội dung tiếp theo.

Luyện tập lái xe qua địa hình dích dắc.

Lái xe lội nước cũng là một nội dung quan trọng, nhằm nâng cao khả năng cơ động.

Nếu như ở trên cạn, người lái có tầm quan sát rộng, tránh được chướng ngại vật dễ dàng thì khi xuống nước các yếu tố đó đã bị hạn chế, xử lý kỹ thuật khó khăn hơn.

Do vậy, ngoài chuẩn bị chu đáo về phương tiện kỹ thuật, đơn vị thường xuyên chức quán triệt để các thành viên các kíp xe chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, quy tắc lái, thứ tự động tác.
Cùng với nâng chất lượng huấn luyện là công tác giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật.

Với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ các bước bảo quản, bảo dưỡng hằng ngày, hằng tuần.

Đối với các xe khi huấn luyện dưới nước thì phải bảo quản vất vả hơn, nhất là tình trạng an toàn thật kỹ của các loại vũ khí trên xe.

Nhờ được chăm sóc thường xuyên, cẩn thận nên tất cả luôn trong tình trạng bảo đảm an toàn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất.
Nhằm góp phần kịp thời khắc phục, sửa chữa hỏng hóc trong quá trình vận hành xe, đơn vị hay tổ chức những buổi thao luyện cho các kíp xe.
Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện và phát huy các sản phẩm được ứng dụng thực tiễn được đơn vị thực hiện hiệu quả.
Nâng chất lượng huấn luyện và giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật là hai nhiệm vụ trọng tâm then chốt được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRĐM - 2 xác định tiếp tục thực hiện tốt.
Với sự quyết tâm đó, kết quả kiểm tra nội dung huấn luyện hằng năm của đơn vị đều có trên 85% đạt khá, giỏi; 100% kíp xe thực hành cơ động chuyển trạng thái SSCĐ đến nơi trú quân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

QUANG ĐỨC (thực hiện)